Träning av unga hästar


Att ge hästen en bra grund genom konsekventa regler, trygghetsträning och tydlig kommunikation leder till tillit och gör inlärningen enkel.  Att skapa ett starkt fundament är det säkraste sättet att undvika framtida problem.

Kommunikation för prestation


Spända nerver ger spänningar i kroppen, ett bekymmer för tävlingsekipage på alla nivåer. Men otrevliga erfarenheter kan bearbetas. Genom ett metodiskt arbete, från marken och uppsuttet, får ekipaget hjälp att hitta nya handlingsalternativ vid situationer som upplevs stressande, samtidigt som de bygger vidare på sitt gemensamma språk.

Trygghetsträning


Det finns inga genvägar. Vill du transportera din häst på ett säkert sätt krävs mycket grundarbete. Lastningen är inte problemet, det är alltid missförstånd och brist på kommunikation som tar sig dessa uttryck. Det finns massor av sätt att få hästen att gå in – linor, mutor, backa upp mot stallet… Men grundproblemet kvarstår – hästen är inte trygg i transporten.