fölträning 2 - Kopia

Grundträning av din unghäst görs med fördel genom ett upplägg på fem tillfällen. Då det handlar om enskilda individer med olika förutsättningar behöver vissa ibland lite mer träning och du kan då boka in fler tillfällen för anpassad träning.

Du får instruktioner för hur du själv ska träna din unghäst mellan träningstillfällena med John. Till din hjälp får du dessutom inloggning för att få tillgång till tydliga instruktionsfilmer på www.johnricketts.se

Priset för ovanstående upplägg på fem tillfällen är 5.900 kr ink moms, enstaka träningstillfälle 1300 kr ink moms.

John utgår från Brottby norr om Stockholm, till ovanstående pris tillkommer en milersättning på 37 kr/mil.